Links:

Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, zal blijken in hoeverre we hybride blijven werken. In editie #9 van het e-zine 'Werken aan Duurzame Mobiliteit', leest u best practices van bedrijven die er alles aan doen om hybride werken en duurzaam reisgedrag in hun organisatie door te voeren.

In het magazine maken we daarnaast kennis met organisaties die in de regio met elkaar op trekken om een oplossing te vinden voor mobiliteitsproblemen. Ook dat gaat gepaard met duurzaamheid, want hoe meer mensen voor kortere ritten de fiets of het openbaar vervoer pakken, hoe duurzamer we met z’n allen naar werk gaan.

Werkgebonden personenmobiliteit

Het ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit is in april naar het parlement gezonden. Het ontwerpbesluit stelt werkgevers vanaf volgend jaar verplicht om gegevens aan te leveren over hun woon-werk en zakelijke verkeer van werknemers. Het concrete doel is 1 megaton (Mton) CO2-winst in 2030. Tot ongeveer eind mei ligt het bij de Eerste Kamer en Tweede Kamer. De stukken zijn hier te vinden: Voorhang wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit.

Persoonlijk mobiliteitsbudget

Quion laat zien dat duurzamer reizen zonder al te veel ‘gedoe’ mogelijk is. De hypothecaire dienstverlener voor financiële organisaties werkt met een persoonlijk mobiliteitsbudget. Daarmee kunnen collega’s zelf bepalen hoe zij reizen, dus met een leaseauto, maar ook met de fiets of het openbaar vervoer.

ING en hybride werken

Bijna anderhalf jaar geleden werd er gesproken met ING over hun beleid rondom hybride werken. Toen was het coronavirus net een paar maanden aan de gang en vielen we van de ene in de andere lockdown. Hoe staat hun thuiswerkbeleid ervoor nu de maatregelen zijn opgeheven?

Zo Werkt Het

Kortom; het e-zine staat vol met praktijkverhalen, tips en handvatten van ervaringsdeskundigen. We verwijzen u graag naar Zowerkthet.nl, met meer informatie over hybride werken. Ook vindt u er vier video’s met tips ‘van en voor werkgevers’ over een goede werkplek, leiderschap, maatwerk en passend vervoer.