In de gemeente Deventer hebben drie gebieden met de zwaarst vertraagde ritten te maken: de binnenstad, Kloosterlanden/Hanzepark en Deventer Noord. Om de doorstroming van deze gebieden te verbeteren, willen we de volgende maatregelen uitvoeren:

  • We stimuleren dat meer mensen de fiets pakken naar de binnenstad door diverse fietsenstallingen uit te breiden en te verbeteren. Ook stimuleren we werknemers en bezoekers van de binnenstad om met de fiets naar de binnenstad te komen.
  • Er is veel autoverkeer tussen Deventer Noord en het bedrijventerrein Kloosterlanden. Daarom hebben we in april 2016 bedrijven en reizigers gevraagd wat zij goede vervoersalternatieven vinden. Met de uitkomsten hiervan gaan we gerichte acties ondernemen, bijvoorbeeld medewerkers stimuleren vaker de fiets pakken in plaats van de auto.
  • We willen inwoners van Deventer stimuleren om zelf hun ideeën voor een betere bereikbaarheid aan te dragen. Er is budget beschikbaar om een deel van deze ideeën te faciliteren. In november 2016 hebben we dan ook deze oproep aan de inwoners gedaan via huis-aan-huisbladen.
  • De Wilhelminabrug is duidelijk het grootste knelpunt in Deventer. Dit is geen nieuw inzicht. We gaan onderzoeken wie waarom over de Wilhelminabrug rijdt: hoe vaak reist men, waarom via deze route, welk type maatregelen zouden aanspreken, enzovoort. Vervolgens kunnen we doel(groep)gericht maatregelen opstellen op het autoverkeer op de brug te verminderen.

Hulp om juiste afrit te kiezen
Daarnaast gaan we het verkeer beter verdelen tussen afrit 23 (Deventer) en 24 (Deventer-Oost). Mensen die de weg naar Deventer niet kennen, pakken al snel de eerste afrit van de snelweg (23) om er te komen. Terwijl de route vanaf de volgende afslag (24) ook prima kan. Slim en Schoon Reizen wil informatie verzamelen en vrijgeven over hoe druk het is op de vervolgroutes na deze en andere snelwegafritten. Zodat de automobilist geadviseerd kan worden om een alternatieve afrit te nemen als het op één route erg druk is.

Betere reisinformatie
Deventer gaat de weggebruiker nog beter informeren door gebruik te maken van de nieuwste ITS-technieken en door zo veel mogelijk verkeersdata vrij te geven. Hierdoor kan de weggebruiker een gerichte reiskeuze maken vóór hij vertrekt en tijdens de rit.