Intelligente TransportSystemen (ITS) helpen mensen sneller en gerichter van A naar B te reizen. Denk aan systemen als routeplanners en matrixinformatieborden langs de weg. In 2015-2017 wil de Cleantech Regio onder andere de volgende ITS-projecten opstarten.

1)      Zutphen aansluiten op regionaal systeem dat verkeer regelt
De wegen in onze regio hebben meerdere wegbeheerders (‘eigenaren’): twee provincies (Overijssel en Gelderland), gemeenten en Rijkwaterstaat. Zij willen het verkeer zo goed mogelijk kunnen (om)leiden bij files of evenementen. Daarvoor zijn in de afgelopen jaren al diverse verkeersmanagementsystemen aan elkaar gekoppeld (systemen die automatisch onder andere de verkeerslichten en matrixborden bedienen). In de komende jaren moet ook het systeem van Zutphen worden aangesloten. Wat merkt u daarvan? Bij een incident of evenement wordt u dan sneller en gemakkelijker omgeleid. Bijvoorbeeld omdat de stoplichten van de omleidingsroute langer op groen blijven staan.

2)      Minder verkeer op A1 tijdens wegwerkzaamheden
Eind 2017 starten de wegwerkzaamheden om de A1 te verbreden. Met ITS wil Slim en Schoon Reizen vertraging en files tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk voorkomen. Voor het werk start, gaan we weggebruikers gericht benaderen om hun reisgedrag te beïnvloeden. Met informatie en beloningssystemen willen we stimuleren dat ze de spits mijden. In andere regio’s waren dit soort maatregelen al succesvol.

3)      Beter doorvaren op IJssel- en Twentekanalen
Schepen die vlotter doorvaren, met minder overlast voor wegverkeer door openstaande bruggen. Ook daarvoor kan ITS zorgen, door betere informatie-uitwisseling tussen de vaarwegbeheerders, de scheepvaart en het wegverkeer. Vooral informatie over openingstijden van sluizen en bruggen en over de beschikbaarheid van ligplaatsen in de haven zorgt voor snellere doorstroming. De regio’s Cleantech Regio en Twente gaan hiervoor samenwerken. Vanaf 2016 inventariseren we op welke locaties aanvullende ITS-voorzieningen nodig zijn en wat deze kosten. Per locatie beslissen we of die voorziening er ook gaat komen.

4)      Inzicht geven in vrije laad- en losplaatsen
ITS wordt ook ingezet zodat het vrachtverkeer in de binnensteden weet waar vrije laad- en losplaatsen zijn. We willen de informatie over vrije laad- en losplaatsen vrijgeven op internet, zodat apps als TimesUpp de info kunnen gebruiken. Het vrachtverkeer kan daardoor gerichter een vrije plaats zoeken, wat zoekverkeer voorkomt. In 2016 stellen we hiervoor een plan van aanpak op, startend met Deventer.

5) Vrachtverkeer rond bouwprojecten aanpakken
Grote bouwprojecten leiden tot een toename van verkeer, zowel van grote vrachtauto’s (met grondstoffen, grote constructiedelen) als van bestelauto’s (o.a. serviceverkeer). We verkennen of we een experiment gaan uitvoeren die de keuze van de vervoerswijze – tijdstip, transportmiddel en route – beïnvloedt voor een groot bouwproject in de regio. We willen hierover eisen kunnen opnemen in vergunningen.

6) Gegevens van parkeren op straat verzamelen en vrijgeven
Of er plek vrij is in een parkeergarage is makkelijk te meten dankzij de slagbomen. Op straten en pleinen zonder slagbomen moet dat op een andere manier gemeten worden. Daarom wil de gemeente Deventer met een pilot onderzoeken of ook op straat kan worden geregistreerd waar er parkeerplekken vrij zijn. De gemeente gaat dan ook in de Sluisstraat een kentekenscanner plaatsen die meet hoeveel plekken vrij zijn. Dit gebeurt anoniem; kentekens worden niet bewaard.

Bekijk ook het overzicht van de ITS-resultaten in 2014 en 2015.